Heloro
Investujmedo budúcnosti!
REAL ESTATE

REALESTATE

Real estate development

Inžiniering

Facility management nehnuteľností, ich správa a prenájom

OBNOVITEĽNÉ ZDROJE

OBNOVITEĽNÉZDROJE

Investície v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

Zameranie: kombinovaná výroba tepla a elektrickej energie, tepelné čerpadlá, fotovoltaika, solárne kolektory

FINANCIE

FINANCIE

Koordinácia finančných tokov

Financovanie projektov sesterských spoločností holdingu

VÝSKUM A VÝVOJ
VÝSKUMA VÝVOJ

Technológií v oblasti obnoviteľných zdrojov energie

v oblasti teplejnej energetiky a chladiacej techniky

v oblasti elektroenergetiky

SESTERSKÉ SPOLOČNOSTI

Cieľom spoločnosti je kvalitná dodávka tepelnej energie pre každého spotrebiteľa s využitím moderných technológií tepelnej energetiky, postupne aplikovaných v tepelných zariadeniach.

VIAC O SPOLOČNOSTI

Prioritne sa zameriava na oblasti energetiky a vykurovania a počas 17 - ročných skúseností z pôsobenia v oblasti vysoko-efektívnej kombinovanej výroby elektriny a tepla (KVET).

VIAC O SPOLOČNOSTI

Z NAŠICH REFERENCIÍ