Heloro
Befektetünka jövőbe!
REAL ESTATE

REALESTATE

Real estate development

Gépészet

Ingatlanok facility management-je, azok kezelése és bérbeadása

MEGÚJÍTHATÓ FORRÁSOK

MEGÚJÍTHATÓFORRÁSOK

Beruházások a megújítható energiaforrások területén

Irányzat: hőenergia és elektromos energia kombinált gyártása, hőszivattyúk, napelemek, napkollektorok.

PÉNZÜGYEK

PÉNZÜGYEK

Pénzügyi források koordinációja

Leányvállalatok projektjeinek finanszírozása

VÝSKUM A VÝVOJ
KUTATÁSÉS FEJLESZTÉS

Technológiák a megújítható energiaforrások területén

Hőenergetika és hűtéstechnika területén

Az elektromos energetika területén

LEÁNYVÁLLALATOK

REFERENCIÁINK